Stawki opłat lokalnych na 2016 r.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dywity określa Uchwała nr XIII/81/15 Rady Gminy Dywity z dnia 29 października 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity. Zgodnie z powyższą Uchwałą stawki wynoszą odpowiednio (stawki brutto): – odpady segregowane – 8,50 zł/za osobę w gospodarstwach domowych od 1 do 4 osób, opłata za piątą oraz każdą kolejną osobę wynosi … Czytaj dalej Stawki opłat lokalnych na 2016 r.