film.05 wielkanocne rękodzieło 2016.049 Mikołajki 2017.61 Mikołajki 2017.159
Styczeń 2019
P W Ś C P S N
« Gru    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

YouTube

Sołtys: Zapraszam do pisania na chacie
Anonymous2: można bez logowania
Sołtys: not-one-care
Anonymous4: z telefonu działa
Anonymous4: cool
Sołtys: Przypominam o zebraniu wiejskim
Sołtys: Dziękuję wszystim obecnym za udział w zebraniu wiejskim. Na zebranie przyszło 31 osób.
Sołtys: Można już zapoznać się z podziałem Funduszu Sołeckiego na 2017 r.
Anonymous1315: smile
Anonymous1758: super strona
Sołtys: pozdrowienia dla mieszkańców Słup
Sołtys: zapraszamy na seans filmowy 22.10.2016 r.
Anonymous4950: Fajna strona.
Anonymous5637: Powodzenia na zawodach w siateczce
Sołtys: Dziękujemy
Anonymous28054: hehe
Anonymous33767: Wesołych Świąt dla mieszkańców Słup

ZEBRANIE WIEJSKIE 06.08.2015 R.

W dniu 06.08.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Słupach odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym uczestniczyło 13 mieszkańców.

Streszczenie przebiegu obrad

Na początku Sołtys Bogdan Rudnicki przedstawił sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Omówione zostały poniesione wydatki oraz kwoty, które pozostały do wydania w poszczególnych punktach.

Następnie Sołtys zaproponował zmiany w Funduszu Sołeckim na 2015 r. Sołtys zwrócił uwagę na potrzebę pomniejszenia środków z pkt. 2. Jak tłumaczył jest to spowodowane tym, iż środki na tym punkcie miały przede wszystkim pokryć wydatki związane z organizacją 650-lecia Słup, ale ponieważ Stowarzyszenie Miłośników Słup pokryło większą część tej kwoty, okazało się, że środków w tym punkcie pozostało zbyt dużo, natomiast brakuje środków w pkt. 1, które są niezbędne do utrzymani czystości w Sołectwie, a także doposażenia Świetlicy Wiejskiej (m.in. w sprzęt AGD, RTV) i terenów sołeckich (ławki, śmietniki itp.) Podjęto więc decyzje że w pkt. 2 należy pozostawić środki na zakup artykułów spożywczych, które będą potrzebne do udziału Sołectwa w konkursie „O Garniec Kłobuka”, do organizacji spotkań integracyjnych oraz do organizacji zawodów sportowych. Mieszkańcy wspólnie stwierdzili, że nie ma konieczności prowadzenia strony internetowej Sołectwa, w związku z czym należy również zdjąć zaplanowane środki z pkt. 5. Następnie rozpoczęto dyskusję nad pkt. 3, a dokładnie nad kupnem kamery bezprzewodowej. Ostatecznie stwierdzono, że zasadne jest kupienie zwykłej kamery i podłączenie jej przy Świetlicy Wiejskiej oraz zakup kamer – atrap. Ewentualny zakup kamery bezprzewodowej zostanie uwzględniony w budżecie na przyszły rok. P. Mariola Waszkiewicz przedstawiła propozycję wspólnego, wraz z Przedszkolem Samorządowym w Słupach, zakupu domku na plac zabaw. Domek miałby kosztować ok. 2500,00 zł., z czego Sołectwo miałoby pokryć kwotę 1000,00 zł.

W toku dyskusji uczestnicy zebrania ustalili następujące zmiany w Funduszu Sołeckim:

 – Zmniejszenie środków Funduszu Sołeckiego w następujących punktach:

Pkt. 2 Organizacja imprez integracyjnych, w tym 650-lecia Słup, zawodów sportowych oraz zakup artykułów potrzebnych do ich realizacji – z pierwotnych środków 4189,99 zł na kwotę 2789,99 zł. – zmniejszenie o kwotę 1400,00 zł.

Pkt. 3 Zakup laptopa, kamery bezprzewodowej, namiotu, laminarki, odkurzacza-dmuchawy do liści oraz akcesoriów do posiadanego sołeckiego sprzętu – z pierwotnych środków 8000,00 zł na kwotę 3798,08 zł. – zmniejszenie o kwotę 4201,92 zł.

Pkt. 5 Zlecenie prowadzenia strony internetowej sołectwa – z pierwotnych środków 600,00 zł na kwotę 0,00 zł. – zmniejszenie o kwotę 600,00 zł.

– W związku ze zmianami uzyskano wolne środki w wysokości 6201,92 zł., które rozdysponowane zostały w następujący sposób:

1) Wpisano do Funduszu Sołeckiego pkt. 7 Zakup kamery i kamer – atrap wraz z akcesoriami – zaplanowano środki w wysokości 600,00 zł, dodano także pkt. 8 Zakup domku na plac zabaw oraz sprzętu sportowego – zaplanowano środki w wysokości 1000,00 zł.

2) Pozostałe uwolnione środki przeznaczono na zwiększenie pkt. 1 Świetlica Wiejska, utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz obiektów sołeckich, modernizacja chodników i przystanków, remontów, zakup narzędzi – pierwotne środki w wysokości 10400,00 zł. zwiększono na kwotę 15001,92 zł. – zwiększenie o kwotę 4601,92 zł.

Sołtys przedstawił projekt uchwały wraz z wnioskiem do zmian w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok – uwag nie było. Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu wniosku do zmian Funduszu Sołeckiego na 2015 rok.

Następnie Sołtys przedstawił mieszkańcom do przemyślenia wstępne propozycje dotyczące podziału środków sołeckich na 2016 r. Ostateczny podział środków odbędzie się na kolejnym zebraniu, we wrześniu.

W sprawach różnych mieszkańcy poruszyli następujące kwestie:

– P. Marian Tyszkiewicz zaproponował, aby na każdym kolejnym zebraniu odczytywany był protokół z poprzedniego zebrania. Propozycja została poparta i zaakceptowana przez wszystkich uczestników zebrania.

– P. Marian Tyszkiewicz zgłosił potrzebę ustawienia tablic z planem miejscowości – oznakowaniem numerów domów. Sołtys poinformował, że kierował już w tej sprawie pismo do Gminy i otrzymał odpowiedź, że jest ona w stanie sfinansować takie przedsięwzięcie pod warunkiem dostarczenia konkretnego projektu takich tablic, wraz z wybranym wykonawcą i wyceną. W toku dyskusji ustalono, iż środki na ten cel mogłyby zostać zabezpieczone w przyszłym budżecie sołeckim.

– P. Marian Tyszkiewicz zauważył potrzebę wygrawerowania na tablicy pamiątkowej z okazji 650-lecia Słup daty obchodów tej uroczystości.

– P. Tadeusz Wesołowski zwrócił uwagę na konieczność wymiany starych, zniszczonych znaków drogowych na Osiedlu Leśnym. Sołtys poinformował, że zgłaszał ten problem w Gminie i otrzymał odpowiedź, że znaki te będą sukcesywnie wymieniane. Zaproponowano, iż zostanie złożony wniosek do budżetu Gminy Dywity na 2016 r. o wymianę znaków.

– P. Tadeusz Wesołowski zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia placu zabaw na Osiedlu Leśnym. Po krótkiej dyskusji okazało się, że inwestycję taką uniemożliwia brak terenów gminnych. Gdyby okazało się jednak, że na terenie Osiedla Leśnego znajduje się działka gminna, którą można zagospodarować pod plac zabaw, mieszkańcom zostanie zaproponowane przeznaczenie na ten cel środków z Funduszu Sołeckiego.

– Omówiono problem koszenia oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Osiedla Leśnego – wstępnie przewidziano możliwość zawarcia w 2016 r. umowy zlecenie z osobą, która wykonywałaby powyższe prace.

– P. Marian Tyszkiewicz zgłosił potrzebę udrożnienia przejazdu od przedszkola, pomiędzy firmami Eurogaz Bombi oraz firmą Opra w kierunku drogi powiatowej. Sołtys wyjaśnił, że składał do Gminy pismo w tej sprawie i otrzymał odpowiedź, że w związku z przeprowadzoną tam inwestycją w postaci utworzenia parkingu (na wniosek pobliskiego przedszkola i szkoły) nie są planowane żadne prace związane z udrożnieniem tego przejazdu.

– P. Wiesław Rudnik zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia parkingu przy oczyszczalni ścieków w Słupach – parking dla korzystających z plaży w Słupach, gdyż obecnie liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca. Sołtys wyjaśnił, że inwestycja taka znacznie przekracza możliwości Funduszu Sołeckiego i zostanie w tej sprawie złożony wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Dywity na 2016 r.

– P. Stanisława Biernatowska zgłosiła problem latarni gasnących po godz. 24:00, na części osiedla przy boisku do tenisa/koszykówki w Słupach. Sołtys zapewnił, że zainterweniuje w tej sprawie w Urzędzie Gminy.

– P. Stanisława Biernatowska zgłosiła potrzebę poprawy nawierzchni na przejściu pomiędzy drogą powiatową, a nowo wylanym asfaltem na osiedlu przy boisku do tenisa/koszykówki – zejście w kierunku ogródków działkowych, obecnie jest to droga piaskowa. Zostanie złożony w tej sprawie wniosek do budżetu Gminy Dywity na 2016 r.

– P. Stanisława Biernatowska zgłosiła potrzebę zdyscyplinowania mieszkańców do utrzymania porządku na terenach przylegających do ich działek na osiedlu przy boisku do tenisa/koszykówki. Sołtys zadeklarował, że zwróci uwagę na ten problem.

– Mieszkańcy po raz kolejny zwrócili uwagę na potrzebę remontu drogi osiedlowej łączącej drogę powiatową z lokalną kotłownią (firma Tamex). Sołtys i Radna poinformowali, że wielokrotnie interweniowali z tej sprawie w Gminie. Zgodnie z ostatnią odpowiedzią z Urzędu Gminy w 2015 r. ma zostać przygotowany projekt techniczny tej inwestycji. Złożony zostanie wniosek do budżetu Gminy Dywity na 2016 r. o zaplanowanie środków na tą inwestycję.

– Mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę remontu Świetlicy Wiejskiej w Słupach. Sołtys poinformował, że Gmina w odpowiedzi na kierowane w tej sprawie pisma zarówno w 2014, jak i 2015 r. obiecała wymianę okien i drzwi, co do tej pory nie zostało zrealizowane. Złożony zostanie wniosek do budżetu Gminy Dywity na 2016 r. o zaplanowanie środków na remont Świetlicy.

– Sołtys poinformował, że otrzymuje dużo zapytać o możliwość zmiany powłoki na boisku do tenisa/koszykówki, w związku z tym, iż wydatek taki przekracza możliwości Funduszu Sołeckiego złoży wniosek do budżetu Gminy Dywity na 2016 r. o zaplanowanie środków na pokrycie boiska do tenisa/koszykówki powłoką chlorokauczukową.