film.05 wielkanocne rękodzieło 2016.049 Mikołajki 2017.61 Mikołajki 2017.159
Styczeń 2019
P W Ś C P S N
« Gru    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

YouTube

Sołtys: Zapraszam do pisania na chacie
Anonymous2: można bez logowania
Sołtys: not-one-care
Anonymous4: z telefonu działa
Anonymous4: cool
Sołtys: Przypominam o zebraniu wiejskim
Sołtys: Dziękuję wszystim obecnym za udział w zebraniu wiejskim. Na zebranie przyszło 31 osób.
Sołtys: Można już zapoznać się z podziałem Funduszu Sołeckiego na 2017 r.
Anonymous1315: smile
Anonymous1758: super strona
Sołtys: pozdrowienia dla mieszkańców Słup
Sołtys: zapraszamy na seans filmowy 22.10.2016 r.
Anonymous4950: Fajna strona.
Anonymous5637: Powodzenia na zawodach w siateczce
Sołtys: Dziękujemy
Anonymous28054: hehe
Anonymous33767: Wesołych Świąt dla mieszkańców Słup

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dywity wynosi odpowiednio (stawki brutto):

odpady segregowane – 11,00 zł/za osobę w gospodarstwach domowych od 1 do 4 osób, opłata za piątą oraz każdą kolejną osobę wynosi 2,00 zł/za osobę.

odpady niesegregowane – 18,00 zł/za osobę w gospodarstwach domowych od 1 do 4 osób, opłata za piątą oraz każdą kolejną osobę wynosi 4,00 zł/za osobę.

 

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wysokość aktualnych stawek za wodę i ścieki w Słupach (stawki brutto):

Cena za 1m3 dostarczonej wody

abonament za 1 miesiąc 2,70 zł

gospodarstwa domowe 3,89 zł

pozostali odbiorcy 5,40 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

abonament za 1 miesiąc 3,24 zł

gospodarstwa domowe 6,22 zł

przemysł i usługi 6,35 zł

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dywity:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł/m2
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł/ha
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł/m2
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł/m2.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł/m2
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł/m2
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł/m2
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł/m2
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,90 zł/m2
z wyjątkiem budynków rekreacyjnych, dla których stawka wynosi – 7,77 zł/m2.
3) od budowli
2% ich wartości
 

STAWKI PODATKU ROLNEGO

Podstawę wysokości podatku rolnego określa Uchwała nr XXIV/268/17 Rady Gminy Dywity z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.

 

OPŁATA ZA POSIADANIE PSA

Roczna stawka opłaty od posiadania psów wynosi 40 zł od jednego psa. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 15 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Dywity.

 

Wszystkie uchwały Rady Gminy Dywity określające stawki opłat dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dywitach -> aby przejść kliknij TUTAJ

 

Wszystkie opłaty można wpłacać:

– u inkasenta: Sołtys Bogdan Rudnicki,

– w Kasie Urzędu Gminy w Dywitach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00,

– na rachunek bankowy, Warmiński Bank Spółdzielczy nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004.

Uwaga!
Uiszczając opłatę za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

– zaznaczyć tytuł płatności –  np.: opłata od posiadania psów,

– oznaczyć okres (miesiąc, rok), na który ma zostać zaksięgowana wpłata,

– wpisać dane płatnika.