ZE SZKOLNEGO ALBUMU.19 Mikołajki 2016 r.062 Ozdoby bożonarodzeniowe 2016 r.08 Dzień Kobiet 2017 r..10

Najbliższe wydarzenia

Każdy poniedziałek od godz 18.00 do godz. 19.00

Zbieranie opłat i przyjmowanie interesantów przez Sołtysa.

Październik 2017
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

YouTube

Sołtys: Zapraszam do pisania na chacie
Anonymous2: można bez logowania
Sołtys: not-one-care
Anonymous4: z telefonu działa
Anonymous4: cool
Sołtys: Przypominam o zebraniu wiejskim
Sołtys: Dziękuję wszystim obecnym za udział w zebraniu wiejskim. Na zebranie przyszło 31 osób.
Sołtys: Można już zapoznać się z podziałem Funduszu Sołeckiego na 2017 r.
Anonymous1315: smile
Anonymous1758: super strona
Sołtys: pozdrowienia dla mieszkańców Słup
Sołtys: zapraszamy na seans filmowy 22.10.2016 r.
Anonymous4950: Fajna strona.
Anonymous5637: Powodzenia na zawodach w siateczce
Sołtys: Dziękujemy
Created by Kainex

Kawa, ciasteczko, ploteczki i robótki ręczne. Tak wyglądało wczorajsze popołudnie na świetlicy wiejskiej, gdzie Panie spotkały się na Dniu Kobiet organizowanym przez Sołtysa i Radę Sołecką.

Zapraszamy mieszkańców do reprezentowania Naszego Sołectwa w Turnieju Tenisa Stołowego.

Więcej informacji poniżej.

 

Koszulki, piłeczki i rakietki będą udostępnione dla osób które będą reprezentować Sołectwo.

 

REGULAMIN

XVII Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego

I Cel

  • wprowadzenie masowej formy aktywności ruchowej,
  • umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym dla mieszkańców gminy,
  • sportowa rywalizacja sołectw na zasadzie fair play.

II Termin i miejsce

25.02.2017 roku, godzina 10.00, sala sportowa Zespołu Szkół w Dywitach

III Organizator

Urząd Gminy Dywity oraz organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie na powierzenie zadań własnych gminy Dywity.

IV Zgłoszenie uczestnictwa

W turnieju uczestniczą zawodnicy mieszkający na terenie Gminy Dywity. Każde sołectwo ma możliwość zgłoszenia swojej reprezentacji kobiet i mężczyzn po 3 zawodników, w każdej kategorii wiekowej. Pisemne zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do dnia 20 lutego 2017 roku włącznie do godz. 1530            w siedzibie Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, w Referacie Bezpieczeństwa Transportu Zbiorowego i Sportu pok. nr 24 tel. 089 524 76 63. Losowanie w grupach odbędzie się o godz. 8.30         w dniu 22.02.2017 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy-zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli sołectw. Termin zgłoszenia zawodników jest nieodwołalny i ze względów organizacyjnych nie będzie można zgłaszać zawodników tuż przed turniejem. Zgłoszenie zawodników odbywa się na podstawie dołączonego wzoru listy zawodników wraz z oświadczeniem, że zawodnik posiada dobry stan zdrowia i może brać udział w turnieju (podpisanym przez zawodnika lub w przypadku osób nieletnich przez opiekuna prawnego). Wzór listy zawodników wraz z oświadczeniami do odbioru u Sołtysa. Zawodnicy grają w turnieju z własnym sprzętem (paletki), zawodnicy powinni posiadać obuwie sportowe na zmianę.

                                          KATEGORIE WIEKOWE

                                               rocznik 2004 i młodsi(młodsze)

                                               rocznik 2003 i 2002

                                                rocznik 2001 – 1999

                                               rocznik 1998 – 1977

                                                rocznik 1976 i starsi(starsze)

V System i punktacja

Turniej będzie rozegrany systemem do 2 wygranych.

W turnieju prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa.

O kolejności decydować będzie suma punktów uzyskanych przez zawodników jednego sołectwa w poszczególnych grupach wiekowych. Punkty: 1-10 pkt. 2-8 pkt. 3-6 pkt. 4-4 pkt. 5-8-2 pkt. 9-i niżej-1 pkt.

VI  Nagrody

Za miejsca I-III sołectwa otrzymają puchary i nagrody.

Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma dyplomy i nagrody.

VII Zasady finansowania

Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator. Pozostałe koszty pokrywają uczestnicy.

VII Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi Turnieju. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach w sytuacji spornej powinien przedstawić organizatorom dokument tożsamości (dowód osobisty lub legitymacje szkolną) stwierdzający rocznik i miejsce zamieszkania. W razie braku takiego dokumentu mecz zawodnika może zostać zweryfikowany jako walkower a zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Zawodnicy z miejsc 1-4 mają prawo reprezentowania Gminy w dalszych eliminacjach Turnieju LZS.

Projekt finansowany z budżetu gminy Dywity w roku 2017 w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dywity określa Uchwała nr XXIII/159/16 Rady Gminy Dywity z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity.

Zgodnie z powyższą Uchwałą stawki wynoszą odpowiednio (stawki brutto):

odpady segregowane – 9,80 zł/za osobę w gospodarstwach domowych od 1 do 4 osób, opłata za piątą oraz każdą kolejną osobę wynosi 1,50 zł/za osobę.

odpady niesegregowane – 16,00 zł/za osobę w gospodarstwach domowych od 1 do 4 osób, opłata za piątą oraz każdą kolejną osobę wynosi 3,50 zł/za osobę.

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wysokość stawek za wodę i ścieki na terenie Gminy Dywity określa Uchwała nr XXV/172/16 Rady Gminy Dywity z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Zgodnie z powyższą Uchwałą stawki za wodę i ścieki w Słupach wynoszą odpowiednio (stawki brutto):

Cena za 1m3 dostarczonej wody

abonament za 1 miesiąc 2,70 zł

gospodarstwa domowe 3,89 zł

pozostali odbiorcy 5,40 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

abonament za 1 miesiąc 3,24 zł

gospodarstwa domowe 5,94 zł

przemysł i usługi 6,35 zł

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określają poniższe uchwały:

Uchwała nr XXIII/157/16 Rady Gminy Dywity z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

STAWKI PODATKU ROLNEGO

Podstawę wysokości podatku rolnego określa Uchwała nr XXIII/156/16 Rady Gminy Dywity z dnia 27 października 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.

OPŁATA ZA POSIADANIE PSA

Roczna stawka opłaty od posiadania psów wynosi 40 zł od jednego psa. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 15 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Dywity.

Wszystkie opłaty można wpłacać:

– u inkasenta: Sołtys Bogdan Rudnicki, opłaty przyjmowane są w każdy poniedyialek w godz. 17.00-18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Słupach,

– w Kasie Urzędu Gminy w Dywitach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00,

– na rachunek bankowy, Warmiński Bank Spółdzielczy nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004.

Uwaga!
Uiszczając opłatę za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

– zaznaczyć tytuł płatności –  np.: opłata od posiadania psów,

– oznaczyć okres (miesiąc, rok), na który ma zostać zaksięgowana wpłata,

– wpisać dane płatnika.

Stawki opłat lokalnych na 2016 r.

Zapraszamy do pobrania nowego rozkładu jazdy autobusu 108 oraz 112 w wersji wodr. Rozklad jazdy 108 i 112.

Rozkład jazdy pozostałych linii autobusowych można zobaczyć na stronie http://www.zdzit.olsztyn.eu.

Przypominamy, że na stronie http://www.sip.zdzit.olsztyn.eu  można sprawdzić aktualne czasy przejazdu wszystkich linii autobusowych oraz gdzie w tej chwili znajduje się autobus, na który czekamy.

Do Słup można również dojechać autobusami PKS – wyszukaj połączenia tutaj.

Zapraszamy na ostatnie imprezy, w „starej” świetlicy wiejskiej.
Jeszcze przed remontem w dniu 25.02.2017 r. odbędzie się zabawa karnawałowa, a dwa tygodnie później, jak co roku w marcu Sołtys wraz z Radą Sołecka zaprasza Panie na miłe spotkanie przy winie, ciastku …

Ogłoszenie o zabawie karnawałowej. Zobacz zdjęcia z imprezy z 2016 roku.

Ogłoszenie o Dniu Kobiet. Zobacz zdjęcia z Dnia Kobiet z 2016 roku.

W dniu 27.01.2017 r Gmina Dywity ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach, Gmina Dywity.

Termin składania ofert – 14.02.2017 r. do godz 10.00.

Kryteria oceny ofert:             Znaczenie
Cena                                          60
Okres gwarancji na roboty         40
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach, Gmina Dywity”.
Projekt budowlany sporządzony został przez Henryka Tomaszewskiego Usługi Projektowe 11-001 Dywity Różnowo 61i pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Słupach”.

Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy z dostosowaniem zaplecza socjalno-sanitarnego do aktualnych potrzeb i wymogów. Świetlica stanowiąca własność Gminy zajmuje cały parter budynku niepodpiwniczonego, na piętrze mieści się sklep spożywczy. Dane liczbowe parteru :powierzchnia zabudowy 237,49m2, powierzchnia użytkowa 190,32m2, kubatura 719,00m3, wysokość pomieszczeń 3,03 m.

W zakresie robot przewiduje się:
prace rozbiórkowe ścianek działowych, skucie posadzek z terakoty,
wykucie otworów w istniejących ścianach,
montaż okien i drzwi zewnętrznych,
prace murarskie,
osadzenie drzwi wewnętrznych,
wykonanie nowych posadzek,
prace wykończeniowe,
wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej,
przebudowa instalacji grzewczej z wyjątkiem kotłowni (nowy piec gazowy) ,
montaż armatury,
wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
Po zakończeniu prac remontowych wewnętrznych należy uzupełnić ocieplenie i naprawić elewację.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity.

Szczegóły informacji
Stanowisko pracy: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie.
Wykształcenie średnie techniczne: preferowane wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo.
Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Ustawy o drogach publicznych.
Bardzo dobra obsługa komputera: znajomość programów pakietu Office, do kosztorysowania.
Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
Nieposzlakowana opinia.
Prawo jazdy kat. B.

b. Wymagania dodatkowe:

Mile widziane doświadczenie zawodowe, na podobnym stanowisku.
Umiejętność kreatywnego myślenia.
Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych
Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
Gotowość ciągłego uczenia się.
Dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– Opracowywanie projektów planów sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach komórki organizacyjne właściwe do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji.
– Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
– Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych.
– Bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności zaprojektowanych rozwiązań.
– Reprezentowanie Gminy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową w szczególności z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
– Udział w realizacji, w imieniu i na rzecz Gminy, uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi zrealizowanych inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg, po ich oddaniu do użytkowania.
– Udział w kontrolach na terenie budowy w zakresie inwestycji drogowych.
– Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
– Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich właściwym instytucjom.
– Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg gminnych – usuwanie awarii i konserwacja w/w urządzeń.
– Dbałość o właściwe oznakowanie dróg będących w zarządzie gminy.
– Zlecanie i nadzorowanie działań związanych z zimowym i letnim utrzymaniem dróg.
– Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
– Nadzór nad grupą interwencyjną wykonującą bieżące prace przy naprawie i utrzymaniu dróg.


Więcej informacji TUTAJ

KALENDARZOWY PLAN IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY DYWITY NA ROK 2017

25.02. XVII Mistrzostwa Gminne Tenisa Stołowego – ZS Dywity
01.03. IX Gminny Turniej Siatkówki Mieszanej – ZS Tuławki
08.04. VIII Gminny Turniej „Dwa Ognie 2017” – ZS Tuławki
20.05. X Turniej Piłkarski Piątek Samorządowych – miejsce do ustalenia
maj Turniej Tańca Sportowego Cheerleaders – termin do ustalenia z placówkami oświatowymi – miejsce do ustalenia
maj – październik XV Gminny Bieg Przełajowy w Brąswałdzie – termin do ustalenia – Brąswałd przystań kajakowa
maj- czerwiec Gminny Spływ Kajakowy – termin do ustalenia z placówkami oświatowymi – Szlaki kajakowe powiatu olsztyńskiego
11.06. Turniej Piłkarski ORLIKA – podsumowanie zajęć sportowych z Animatorem – Orlik w Kieźlinach
czerwiec-wrzesień V Gminne Regaty Kajakowe – termin do ustalenia Szlaki kajakowe powiatu olsztyńskiego
26.08. VIII Gminny Turniej Siatkówki na Trawie – Brąswałd
Wrzesień-październik Zawody Lekkoatletyczne – termin do ustalenia z placówkami oświatowymi – Stadion Komunalny w Dywitach
11.11. IV Gminny Bieg Niepodległości – Dywity
09.12. IX Gminny Turniej Siatkówki Halowej – ZS Tuławki

-terminy i miejsca rozgrywania zawodów mogą ulec zmianie ze względów organizacyjnych

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Słupach

Słupy 58A, 10-381 Olsztynkościół
Tel.: (89) 513 57 07

Msze święte w dni powszednie: 17.30

Msza święta w niedziele i święta: 10.30 oraz 12.00

Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy:  środy godz. 17.00

Nabożeństwa okresowe: maj, październik, listopad godz. 17.00

Spowiedź święta: 15 minut przed Mszą św.

PROBOSZCZ: ks. kan. mgr Zbigniew Meja

Kancelaria parafialna czynna: piątek 16.00 – 16:45 oraz w niedzielę po każdej mszy św., inne dni i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu tel. (89) 513 57 07

Historia

Starania o budowę kościoła w Słupach, wówczas jeszcze należącego do parafii Kieźliny, rozpoczęły się w latach 70. ubiegłego wieku. Budowę rozpoczął w 1994 roku ks. Ludwik Nadolski. W maju 1995 roku bp Julian Wojtkowski poświęcił i wmurował kamień węgielny, a 29 listopada 1998 roku dekretem abp. Edmunda Piszcza została erygowana parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Słupach. 
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (15 kwietnia 2012 r.) świątynia przeżyła swój chrzest – poprzez konsekrację została na zawsze poświęcona Bogu. Abp Wojciech Ziemba przypomniał w homilii, że kościół buduje się dla ołtarza i tabernakulum. – To On jest tutaj gospodarzem, Bóg. Jeżeli ołtarza nie ma, świątynia, choćby najpiękniejsza, przestaje być świątynią, a jest co najwyżej obiektem muzealnym – mówił metropolita warmiński.

                                                              

Po modlitwie konsekracyjnej i pokropieniu wodą święconą abp Ziemba wraz z kapłanami namaścił ołtarz i ściany kościoła krzyżmem świętym i okadził. Następnie ołtarz został przystrojony, a w całej świątyni zapaliły się światła. – Kościół jest miejscem, gdzie słowo Boże ma być głoszone, słyszane i zrozumiane. Ambona dlatego jest blisko ołtarza, aby wskazać, że są to dwa miejsca obecności Zbawiciela. Chrystus obecny w Słowie i Chrystus obecny w Eucharystii – one stanowią istotę Kościoła – powiedział abp Ziemba. Po Mszy św. wierni mieli okazję ucałować konsekrowany ołtarz.

Budowa plebanii stała się zadaniem pierwszego proboszcza, którym mianowany został Ks. mgr Zbigniew Meja został mianowany pierwszym proboszczem, którego pierwszym zadaniem była budowa plebani.

23 czerwca 2016 r. na wieży kościoła został zamontowany nowy dzwon.

Obecnie parafia obejmuje wieś Słupy, Kieźliny (część ulicy Domagały) oraz Osiedle Leśne.

 

Źródło:

Materiały własne

gosc.pl


Tym razem o bezpiecznym dojeździe do Osiedla Leśnego i Słup.

Droga powiatowa na odcinku od wsi Wadąg do Słup nie jest w najlepszym stanie technicznym. Jakiś czas temu pojawiła się szansa na jej remont w ramach ZIT. Niestety okazało się jednak, że zabraknie środków na jego realizacje. Co prawda Powiat jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania odpowiednich uzgodnień, ale czy inwestycja ta zostanie wykonana, tego na dzień dzisiejszy nikt nie wie.

Nie czekając więc na rozwój sytuacji zwróciłem się do Powiatowej Służby Drogowej o wykonanie remontu (moim zdaniem) najgorszego odcinka tej drogi, czyli odcinka pomiędzy Osiedlem Leśnym, a Ogrodami Działkowymi Ustronie.

Poniżej przedstawiam moje pismo przedmiotowej sprawie.

Odpowiedź Powiatowej Służby Drogowej.

Pozostało więc tylko czekać, aż znajdą się środki i droga zostanie wyremontowana. Oczywiście w niedługim czasie wyślę zapytanie do PSD, kiedy i w jakim zakresie zostałby on przeprowadzony.